25.5 C
Vaslui
29-iun.-2022

Ora de Religie naste din nou controverse

Ministerul Educatiei a publicat un nou proiect de plan-cadru pentru învãtãmântul primar. Adicã planurile care stabilesc exact care sunt materiile obligatorii, cele optionale, dar si numãrul de ore de Matematicã, Românã sau Religie dintr-o sãptãmânã. Statutul Religiei rãmâne ca si pânã acum, adicã scolile au obligativitatea de a preda religia, elevii nefiind însã obligati sã participe la ore.

Vineri s-a pus în dezbatere publicã, pânã pe 19 februarie, de cãtre Ministerul Educatiei un nou plan-cadru pentru învãtãmântul primar.

În acest plan-cadru statutul materiei care de-a lungul anilor a stârnit mai multe controverse, Religia, rãmâne acelasi ca si pânã acum: face parte din trunchiul comun de materii, adicã scolile au obligativitatea de a o preda, în ciuda faptului cã în Legea Educatiei Nationale aceasta este prevãzutã ca neobligatorie. Art. 18. (2) spune cã „La solicitarea scrisã a elevului major, respectiv a pãrintilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate sã nu frecventeze orele de Religie. În acest caz, situatia scolarã se încheie fãrã disciplina Religie. În mod similar se procedeazã si pentru elevul cãruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceastã disciplinã”. Reprezentanti ai Ministerului Educatiei au declarat cã „Scoala este obligatã sã asigure supravegherea acestor elevi. Ei pot merge la bibliotecã, sã fie supravegheati de un cadru didactic. Dar regulamentul de ordine internã al fiecãrei scoli este cel care trebuie sã prevadã ce se întâmplã, ce activitãti trebuie sã parcurgã elevii respectivi.” În conditiile în care personalul didactic nu este suficient, supravegherea acestor elevi ar putea deveni o realã problemã. Mai mult, numeroase ONG-uri si pãrinti sustin în continuare ca aceastã materie sã fie scoasã din programa scolarã.

Anul trecut, aceeasi problemã

Controversata problemã a orelor de Religie din scoli a apãrut si anul trecut când zece asociatii si ONG-uri au propus Ministerului Educatiei ca elevii claselor pregãtitoare sã studieze aceastã materie doar pe baza unei cereri exprese din partea pãrintilor, dar si posibilitatea ca elevii sã nu mai primeascã note la aceastã materie. Reprezentantii ONG-urilor considerau cã prin introducerea Religiei încã din clasa pregãtitoare se urmãrea o îndoctrinare religioasã cât mai rapidã a copiilor. De asemenea, ONG-urile au înaintat anul trecut mai multe propuneri ministerului, printre care renuntarea la studierea religiei în toti anii de scoalã, eliminarea notelor la orele de Religie, dar si a rezultatelor evaluãrilor la aceastã disciplinã din stabilirea notei finale. O altã propunere fãcutã anul trecut a fost ca salariile profesorilor de Religie sã nu mai fie plãtite din bugetul ministerului.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here