spot_img
spot_imgspot_img
15.7 C
Vaslui
23-mai-2024

„Jandarmii sunt adevãratele victime!”

- Advertisement -

Rãspuns uluitor al Jandarmeriei Române în cazul Pungesti:

IPOCRIZIE Conform rãspunsului primit de la Jandarmeria Românã, angajatii care au bãtut bãtrânii si copiii din Pungesti nu sunt agresori, ci victime! Asta pentru cã au fost „linsati mediatic”!

OFICIAL Acum 11 zile, pe data de 3 decembrie, am adresat mai multe întrebãri atât ministrului Radu Stroe cât si comandantului Jandarmeriei Române, Mircea Olaru. Initial ni s-a spus cã rãspunsul îl gãsim în conferinta organizatã pe data de 2 decembrie de generalul Mircea Olaru. Am insistat sã primim, totusi, rãspunsurile datorate, în numele bãtrânilor si copiilor bãtuti de jandarmi la Pungesti. Dupã mai bine de o sãptãmânã de gândire, au fost formulate si rãspunsurile. Au existat nenumãrate comentarii legate de abuzurile sãvârsite de jandarmi la Pungesti, asa cã ne limitãm la a prezenta întrebãrile si rãspunsurile. Comentariile le faceti dumneavoastrã!

ÎNTREBÃRI

Marti, 3 decembrie, am adresat ministrului Radu Stroe urmãtoarele întrebãri:

Domnule ministru,

Având în vedere evenimentele din data de 2 decembrie de la Pungesti, judetul Vaslui, vã rugãm sã ne rãspundeti la urmãtoarele întrebãri:

 în virtutea cãrui ordin au intervenit jandarmii în data de 2 decembrie la Pungesti? Cine a emis acest ordin si ce contine?

 Care au fost premisele care au condus la emiterea ordinului de interventie la Pungesti în data de 2 decembrie? Au existat plângeri prealabile sau v-ati autosesizat cu privire la sãvârsirea în zonã a unor fapte de naturã sã aducã atingere linistii si ordinii publice si care sã impunã interventia de îndatã în forma deja cunoscutã, cât si filmatã atât de angajatii dvs. cât si de media?

 În baza cãrei legi jandarmii au pãtruns în data de 2 decembrie pe proprietatea privatã a cetãteanului Eugeniu Iosub, cel care detine terenul pe care se aflã tabãra de lângã satul Silistea? Tin sã vã aduc la cunostintã cã existã o întelegere scrisã între proprietar si persoanele care se aflau pe acel teren prin care li se permitea accesul si sederea pe acel teren.

 De ce au blocat jandarmii Drumul Judetean 159 Vaslui – Gârceni mai bine de 24 de ore, începând cu 2 decembrie ora 5.00 pânã pe data de 3 decembrie ora 12.00?

 De ce nu s-a permis nici mãcar accesul presei în preajma terenului închiriat de Chevron, în acelasi interval de timp?

 De ce patruleazã jandarmii pe drumurile din comuna Pungesti, în baza cãrei legi si care este scopul? De ce legitimeazã oamenii care trec prin preajma terenului închiriat de Chevron?

 De ce nu s-a folosit metoda negocierii având în vedere raportul inegal de forte? N-ar fi trebuit ca forta sã fie folositã gradual? Si, de ce interventia nu a fost efectuatã pe timp de zi?

 Existã vreun ordin de instituire a stãrii de urgentã în zona Silistea- Pungesti? Dacã da, din ordinul cui a fost instituitã si ce contine acel ordin?

 Conform certificatelor medico-legale cetãteanul Constantin Spiridon precum si alte 20 de persoane prezintã multiple contuzii în urma interventiei jandarmilor la Pungesti în data de 2 decembrie. Veti pedepsi jandarmii responsabili de aceastã agresiune?

Redactor sef cotidian „Vremea Nouã” Vaslui,

Gelu Irimia

RÃSPUNSURI

Redactia cotidianului Vremea Nouã

-în atentia domnului redactor sef Gelu Irimia-

Urmarea solicitãrii dumneavoastrã formulatã în temeiul Legii nr. 554/2001, înregistratã la sediul institutiei noastre cu nr. 162543 din 04.12.2013, vã comunicãm urmãtoarele:

1. În data de 02.12.2013, „Jandarmeria nu a actionat la ordinul nimãnui” si „nu existã un ordin scris” în sensul executãrii vreunei interventii!

Pentru data de 02.02.2013, Jandarmeria a executat o misiune de ordine publicã destinatã îndeplinirii atributiilor sale legale, respectiv cele de prezervare a climatului de normalitate socialã, de prevenire a tulburãrii ordinii publice si de prevenire a sãvârsirii unor fapte antisociale, într-o zonã ruralã caracterizatã de existenta unei singure cãi de comunicatie, pe fondul unor tensiuni sociale anterioare (manifestãrile de protest din luna octombrie 2013) si în conditiile unei situatii operative care a determinat încadrarea de cãtre politie a zonei localitãtii Pungesti în categoria „zone speciale de sigurantã publicã”;

2. Jandarmeria nu a intervenit în fortã!

Procedeele de actiune adoptate de Jandarmerie pentru executarea misiunii, în conditiile blocãrii cu intentie a unui sector din calea de comunicatie (drumul judetean nr. 159, între localitãtile Silistea si Pungesti, judetul Vaslui) si interzicerii accesului pe o proprietate privatã, demonstreazã opusul unei interventii în fortã:

– s-a initiat si s-a mentinut dialogul cu masa de protestatari (prin intermediul negociatorilor si a avertizãrilor legale), cu intentia de a le face cunoscute aspectele ilegale în legãturã cu modalitatea de protest aleasã;

– nu au fost folosite mijloacele din dotare (spray-uri cu substante iritant-lacrimogene, dispozitive de împrãstiere a substantelor iritant-lacrimogene cu capacitate mãritã, cãtuse, bastoane de cauciuc/tomfe)

– actiunea dispozitivului Jandarmeriei a fost una nonviolentã, însã fermã si omogenã, limitatã la contactul fizic între elementele de dispozitiv si protestatari, în scopul împingerii acestora pentru deblocarea cãii de comunicatie, însã cu pãstrarea elementelor de protectie si sigurantã a acestora, precum si pentru prevenirea deteriorãrii rapide a stãrii de tensiune, prin acte si fapte ce puteau îmbrãca si alte forme de exteriorizare – distrugerea unor bunuri din proprietatea privatã ori tulburarea gravã a ordinii publice prin acte de violentã.

3. Din punct de vedere al regimului juridic atribuit „terenului pe care se aflã tabãra de lângã satul Silistea”, Jandarmeria nu comenteazã aspecte ce pot intra în competenta de verificare si de solutionare a altor institutii abilitate ale statului!

În conditiile în care o persoanã fizicã se simte lezatã, în exercitarea drepturilor si libertãtilor sale, ca urmare a unui act administrativ emis de Jandarmerie sau ca urmare a vreunei actiuni întreprinse pe timpul executãrii misiunilor specifice, aceasta are dreptul sã se adreseze organelor abilitate ale statului si sã solicite îndreptarea erorii respective.

4. Jandarmeria nu a blocat „drumul judetean 159 Vaslui- Gârceni”!

Prezenta efectivelor Jandarmeriei pe drumul judetean în discutie s-a datorat executãrii actiunii de îndepãrtare a grupului de cetãteni care a blocat sectorul de comunicatie, în apropierea localitãtii Silistea.

În momentul de vârf, respectiv în data de 02.12.2013, a fost limitat accesul si trecerea persoanelor si autovehiculelor pe sectorul de comunicatie, din considerente evidente, ce tin de realizarea mãsurilor de protectie, atât pentru personalul propriu si pentru cetãtenii care protestau – în conditiile trecerii de la dispozitivul de actiune pentru deblocarea cãii de comunicatie la cel de asigurare a ordinii publice, cât si pentru cetãtenii care ar fi dorit sã tranziteze zona respectivã, ori pentru reprezentantii mass-media.

În momentul asigurãrii conditiilor de normalitate si de sigurantã pentru tranzitare ori pentru stationare în apropierea zonei, accesul pe sectorul de comunicatie a fost liber.

Aceastã actiune nu a apãrat interesele unei companii private si s-a impus pentru:

-deblocarea drumului public DJ. 159 care era blocat cu mijloace auto, protestatarii având asupra lor bâte si obiecte contondente;

-asigurarea accesului cãtre o proprietate privatã;

-evitarea manifestãrilor de tulburare a ordinii si linistii publice (a se vedea precedentul din octombrie 2013)

-evitarea unor conflicte între personalul societãtilor subcontractate si manifestanti;

-evitarea producerii unor distrugeri asupra mijloacelor apartinând societãtilor subcontractate;

-evitarea extinderii actiunilor de tulburare a ordinii publice în localitãtile limitrofe;

-protejarea, împotriva producerii unor accidente, atât a manifestantilor/ reprezentantilor presei, cât si a efectivelor de ordine publicã, pe timpul tranzitãrii/ functionãrii utilajelor apartinând societãtilor subcontractate.

5.Sectorul de ordine si sigurantã publicã în interiorul cãruia se regãseste localitatea Pungesti este încadrat, din punct de vedere politienesc, în categoria „zone speciale de sigurantã publicã”, în conditiile dispozitiei Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 60/ 2010 privind organizarea si executarea activitãtilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice, opozabil tertilor prin publicarea sa în Monitorul Oficial al României nr.148 din 8 martie 2010.

Dispozitivul de asigurare a ordinii publice adoptat de Jandarmerie într-o zonã specialã de sigurantã publicã, presupune adoptarea, împreunã cu Politia, potrivit competentelor legale, a unor mãsuri speciale si constituirea unor elemente de dispozitiv, în mãsurã sã realizeze monitorizarea, în timp real, a activitãtilor care se desfãsoarã în spatiul respectiv, inclusiv prin verificarea autovehiculelor ori a documentelor de identitate a persoanelor.

6.Respectarea principiului gradualitãtii în legãturã cu actiunea Jandarmeriei executatã pentru deblocarea cãii de comunicatie din data de 02.12.2013, este materializatã cu ajutorul mijloacelor de probã – înregistrãri video operative, realizate de Jandarmerie, imagini care demonstreazã, fãrã echivoc, activitatea de negociere desfãsuratã la fata locului (materializatã prin mesaje repetate ale negociatorilor- jandarmi, adresate cetãtenilor protestatari, în legãturã cu ilegalitatea actiunilor lor), avertizãrile legale, reactiile cetãtenilor dupã consumarea acestora, precum si limitarea la contactul fizic dintre elementele de dispozitiv si protestatari, fãrã folosirea celorlalte mijloace din dotare, în scopul împingerii acestora si deblocãrii cãii de comunicatie.

În legãturã cu ora la care au avut loc evenimentele din data de 02.12.2013, precizãm cã actiunea Jandarmeriei a fost determinatã tocmai de prezenta, pe calea de comunicatie si la o orã nepotrivitã, a grupului de protestatari.

7. Din punct de vedere al dispozitiilor legale, starea de urgentã intervine doar în anumite conditii care se aduc la cunostintã opiniei publice prin intermediul mass-media si care este instituitã de anumite persoane, investite cu atributii legale în materie.

8. Existanta si stabilirea legãturii de cauzalitate între „contuziile” anumitor persoane si actiunea elementelor de dispozitiv care au actionat în data de 02.12.2013, se realizeazã, potrivit normelor procedural-penale, numai în contextul unor mãsuri specifice de cercetare desfãsurate de cãtre organele de urmãrire penalã.

Pozitia Jandarmeriei este cea potrivit cãreia, pe timpul evenimentelor din data de 02.12.2013, nu s-a realizat o interventie în fortã pentru deblocarea cãii de comunicatie si nu a fost necesarã folosirea mijloacelor din dotare.

Fatã de „linsajul mediatic” practicat de cãtre mass-media din România, vis-a-vis de interventiile Jandarmeriei Române, concluzia noastrã este cã în aceastã luptã pentru rating/ senzational, de cele mai multe ori, actiunile fortelor de ordine sunt prezentate denaturat, lucru îngrijorãtor avându-se în vedere rolul de informare corectã si de formator de opinie al mass-media.

Doresc sã vã asigur cã indiferent cine va organiza o manifestare de protest, de scopul urmãrit si de persoana/ institutia fatã de care se va organiza o astfel de actiune, atât timp cât protestul este autorizat si se desfãsoarã fãrã încãlcarea legii, Jandarmeria Românã va fi în slujba cetãtenilor, echidistantã politic, si îsi va îndeplini atributiile, conform competentelor legale, neezitând niciun moment sã semnaleze orice fapte ilicite, cu incidentã asupra linistii si ordinii publice.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

4 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.