Reuniune de proiect în Luxemburg

ACTIVITÃTI În perioada 15 – 19 octombrie, patru cadre didactice de la Scoala Gimnazialã „George Tutoveanu” din Bârlad au participat la cea de-a IV-a reuniune a proiectului Comenius, finantat de Comisia Europeanã, „Living in a multicultural Europe without losing our own identity” (2012-2014). La activitãtile derulate si-au adus contributia si partenerii din Germania, Cehia, Grecia, Italia si Turcia. „Conform agendei de lucru, a fost stabilitã structura Atlasului Cultural Scolar, care va fi realizat prin contributia tuturor partenerilor. De asemenea, fiecare echipã de proiect a prezentat costumele traditionale din zona în care se aflã fiecare scoalã, în format PPT sau video. Activitãtile didactice sustinute de cãtre scoala partenerã au vizat crearea deprinderilor de a duce o viatã sãnãtoasã într-un mediu sãnãtos si tolerant pe care fiecare scoalã trebuie sã îl reprezinte. Un moment deosebit l-a reprezentat vizita documentarã la Muzeul Europei din localitatea Schengen. Aici fiecare dintre cei prezenti a înteles mult mai bine necesitatea armonizãrii aspectelor economice, culturale, etnice, sociale, educationale si politice care definesc viata cetãtenilor în spatiul comun european”, a declarat prof. Paula Dascãlu, coordonatoarea proiectului.