Miting instant la Pungesti (foto, video)

PROTESTE O adunare ad-hoc a protestatarilor anti-Chevron a avut loc ieri, la Pungesti, la apelurile organizatorilor adunându-se circa 80 de locuitori ai comunei. Fãcând apel la unitatea cetãtenilor împotriva amenintãrii începerii efective a explorãrii gazelor de sist în comunã, locuitorii din Pungesti si-au arãtat încã o datã hotãrârea de a trãi într-un mediu curat. În acelasi timp, oamenii primarului Vlasã mãsoarã terenuri în satele Cursesti si Recea, locuitorii din zonã bãnuind cã aceste mãsurãtori sunt tot pentru firma americanã.

„Perimetrul în care Chevron vrea sã înceapã explorarea gazelor de sist e în proportie de 99% gata, asteptându-se doar sonda pentru a începe forarea. Ne-am adunat aici ca sã ne arãtãm unitatea în fata pericolului, si sã arãtãm cã, fiecare cetãtean în parte suntem uniti în protestul nostru anti-Chevron”, a spus Marius Ignat, unul dintre activisti, în debutul adunãrii de ieri de la Pungesti.

„Luptãm de atâta vreme, dar si cei care sunt de partea Chevron nu au stat deoparte, au împrãstiat amenintãri, promisiuni dar si minciuni, pentru a ne dezbina si a se realiza dezbinarea noastrã. Indiferent dacã se aud tot felul de vorbe la adresa noastrã, noi trebuie sã demonstrãm cã credem în aceastã cauzã, si trebuie sã fim uniti, asa cum eram la începuturile protestului”, le-a mai declarat Marius Ignat celor prezenti.

Mare miting, duminica viitoare, la Pungesti.

Prezent la adunarea de ieri, inginerul Costicã Butnaru a fãcut un apel la participanti de a veni la un miting autorizat, care va avea loc duminicã, 16 martie, la Pungesti. „Anuntati pe toatã lumea din comunã, cã, începând de la orele 14.30, duminica viitoare va fi un miting la care sperãm sã ne strângem peste 300 de oameni, pentru a protesta împotriva gazelor de sist. Multimea va învinge, iar vocea noastrã va fi, pânã la urmã, auzitã!”, s-a exprimat inginerul Butnaru. Un alt vorbitor, Ion Lãzurcã, era îngrijorat de activitatea intensã a unei foreze care are o activitate sustinutã în ultima perioadã în perimetrul Chevron: „Vãd cã firma care lucreazã pentru Chevron face multe gãuri cu o forezã. Dacã se foreazã pentru apã, asa cum se aude, pentru noi va fi o adevãratã catastrofã. Si asa vara ducem lipsã, în aceastã zonã, de apã, ce vom face cu animalele si culturile dacã apa de aici de la Silistea va fi folositã pentru foraj?”. Lãzurcã a fãcut si un apel la unitatea în rezistenta locuitorilor din Pungesti împotriva Chevron: „Hai sã lãsãm prostiile si dusmãniile deoparte, si sã fim asa cum eram la început, cu totii uniti împotriva Chevron si a primarului. Trebuie sã fim uniti, dacã vrem sã învingem, trebuie sã iesim toti în stradã, dacã vrem sã ca vocea noastrã sã fie ascultatã”, a cerut Ion Lãzurcã în aplauzele celor circa 80 de pungesteni prezenti la adunare.

Ziarist din Danemarca, la Pungesti

La adunarea de ieri a fost prezent si un fotograf danez care, venit în România, a vrut sã ia contact cu realitatea de la Pungesti. „Lucrez ca fotograf pentru mai multe agentii si companii, având ocazia sã merg în toate locurile fierbinti de pe glob. Fiind în România, am vrut sã vin si aici, la Pungesti, pentru a vedea exact ce se întâmplã si pozitia locuitorilor din zonã si pentru a pregãti un documentar pe aceastã temã, a gazelor de sist”, ne-a declarat fotograful Ulrik Pedersen. Lucrãrile în perimetrul Chevron continuã netulburate, în ciuda protestelor locuitorilor din zonã si a actiunilor în instantã împotriva Chevron. De câteva zile, o forezã lucreazã de zor, din câte se pare pentru a asigura suprafata betonatã cu gãuri în care se toarnã beton, astfel cã platforma sã fie pregãtitã pentru venirea sondei ce urmeazã sã foreze pânã la câteva mii de metri adâncime în cãutarea gazelor de sist. În acelasi timp, oameni ai primarului, inclusiv consilieri ai acestuia, s-au apucat de mãsurat terenuri în extravilanul satelor Cursesti si Recea.Locuitorii bãnuiesc cã mãsurãtorile sunt tot pentru Chevron, pentru ca aceastã companie americanã sã cumpere noi terenuri în vederea amplasãrii de sonde.